Mercedes-Benz

Predĺžená záruka ExtendPlus

Nová záruka pre úžitkové vozidlá a vany

3 roky bez obmedzenia kilometrov

Nová záruka ExtendPlus pre úžitkové vozidlá a vany je novým meradlom úrovne poskytovania služieb. Prečo? Lebo vám okamžite dávame ďalší rok záruky bez obmedzovania najazdených kilometrov. To znamená menej starostí a lepší pocit počas toho, ako sa o vaše vozidlo postará váš partner Mercedes-Benz.

  • 3 roky záruka bez obmedzenia kilometrov
  • Jednoduché vybavenie bez byrokracie
  • Telefonická služba prístupná 24 hodín /7 dní v týždni
  • Rozsiahla servisná sieť
  • Záruka je prenosná aj pri ďalšom predaji vozidla
  • Platné na území Európy

Na predĺženú záruku ExtendPlus máte nárok v týchto krajinách:

Albánsko, Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Franzúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Maďarsko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia.

V Európe sme s 2 600 servisnými miestami stále vo vašej blízkosti, a tak môžeme operatívne poskytovať maximálnu starostlivosť o vaše vozidlo.