Mercedes-Benz

10 rokov servis v cene vozidla

Sprinter

Servis v cene vozidla na 10 rokov alebo do 500 000 km

Podmienkou úspešného pôsobenia na trhu automobilov je nesporne aj kvalitný a pohotový servis. Starostlivosti o zákazníka venujeme maximálnu pozornosť.
Našim zákazníkom ponúkame zaujímavú službu: 10 rokov alebo do 500 tisíc kilometrov údržbu v cene vozidla vrátane prác, originálnych náhradných dielov, olejov a mazív. Platí pre všetky modely nového Sprintera predaného od 01.06.2018. Keď si náš zákazník spočíta šesťročné servisné náklady, tak zistí, že sme mu venovali minimálne v závislosti od typu vozidla 2-5 tisíc eur.

Podmienky platnosti 10-ročného servisu v cene vozidla:

Desaťročný servis v cene vozidla platí len na území Slovenskej republiky. Vozidlo musí byť zakúpené prostredníctvom predajnej siete MB na území Slovenskej republiky a údržba vozidla môže byť bezplatne vykonaná len v autorizovaných dielňach Mercedes-Benz (podľa autorizácie dielne vykonávať údržbu na danom type vozidla).
Servis v cene vozidla trvá 10 rokov alebo 500 000 najazdených kilometrov, podľa toho čo sa dosiahne skôr.

Rozsah servisných úkonov:

Realizácia údržby vozidla predpísanej výrobcom Mercedes-Benz Group AG, čo znamená údržba na danom type vozidla presne podľa rozsahu prác popísanom v systéme ASRA, vrátane poskytnutia k tomu potrebných náhradných dielov (motorový olej, olejový filter a predfilter, gumičky stieračov pri každej druhej návšteve, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, sviečky) s výnimkou pohonných hmôt.

Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených:

 • nehodou alebo násilím
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu
 • zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou
 • používaním neoriginálnych ND a príslušenstva

ako aj:

 • prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...)
 • výmena poškodených skiel vozidla
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
 • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...)
 • náklady na odťah
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér)
 • opravy a úpravy laku
 • dopĺňanie prevádzkových náplní mimo servisný interval (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...)

Čo je zákazník povinný:

 • vždy pristaviť vozidlo v rámci predpísaných technických prehliadok včas
 • vykonať priebežné kontroly, ako i doplnenie stavu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, mazadiel, náplne do ostrekovačov, tlaku pneumatík na vlastné náklady

Servisné výkony budú realizované výhradne v zmluvných dielňach siete Mercedes-Benz na Slovensku.

Vyhradzujeme si právo tento produkt kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu stiahnuť z ponuky našich servisných služieb.