Mercedes-Benz

Mercedes-Benz MobiloVan

A jazda môže pokračovať. Vybavené - so službou Mercedes-Benz MobiloVan pre moju dodávku.

Našim vozidlám veríme. A to až tak veľmi, že si Mercedes-Benz MobiloVan môžete bezplatne predĺžiť až na 30 rokov. Pre tento účel postačuje, keď vykonávaním pravidelnej údržby poveríte autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz. Potom sa Mercedes-Benz MobiloVan automaticky predlžuje až do nasledujúceho servisného termínu – maximálne až na 30 rokov. Obnovenie služby MobiloVan je možné kedykoľvek, a to dokonca aj vtedy, keď posledná údržba mešká niekoľko rokov.

Servisné výkony

Bezhraničná mobilita

Nezáleží na tom kedy, kde alebo ako: Udržíme vás v pohybe, aby ste spoľahlivo dorazili do cieľa. Služby v rámci Mercedes-Benz MobiloVan1 siahajú od rýchlej a kompetentnej pomoci na mieste poruchy prostredníctvom technika z tímu Servis24h až po poskytnutie náhradného vozidla. Tieto a ďalšie služby sú vďaka Mercedes-Benz MobiloVan sériovou súčasťou vášho vozidla.

Bezpečnosť

Záruka mobility v rámci celej Európy

So službou Mercedes-Benz MobiloVan jazdíte po celej Európe s istotou. Vďaka hustej servisnej sieti autorizovaných servisných partnerov Mercedes-Benz vám služba Mercedes-Benz MobiloVan ponúka v prípade porúch pomoc na mieste a mnohé ďalšie užitočné služby. Vo väčšine prípadov opäť spojazdníme vaše vozidlo priamo na mieste poruchy.

1 Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY.

Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov.

Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.

Platnosť
Predĺženie
Obnovenie

od dátumu prvej registrácie vozidla 01.10.2012 pre všetky vozidlá Sprinter, Vito a Citan

až do nasledujúcej nutnej údržby u servisného partnera Mercedes-Benz

možné kedykoľvek na základe vykonania údržby u servisného partnera Mercedes-Benz

Základná doba platnosti 2 roky
Predĺženie od údržby po údržbu až do dosiahnutia 30 rokov od prvej registrácie vozidla
Pri technických poruchách a návštevách servisu v rámci záruky alebo kulancie profitujete z mnohých služieb spojených s mobilitouPri technických poruchách profitujete z mnohých služieb spojených s mobilitou

Pomocou týchto služieb vás udržiavame v pohybe.

Pre ktoré vozidlá platí záruka dlhodobej mobility?

Mercedes-Benz MobiloVan platí bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov pre všetky vozidlá Citan, Sprinter, Vito a Marco Polo ACTIVITY1

- s dátumom prvej registrácie vozidla od 01.10.2012,
- ktoré boli predané a dodané spoločnosťou Mercedes-Benz Group AG alebo predajnou organizáciou Mercedes-Benz v oblasti platnosti
- a ktoré sú v čase využitia služby zaregistrované a prevádzkované v týchto krajinách.

1 Dbajte na platné výluky. Mercedes-Benz MobiloVan napríklad neplatí v prípade nedbanlivého správania. Podrobné informácie získate u našich autorizovaných servisných partnerov Mercedes-Benz alebo vo vašom doplnkovom návode vo vozidle. Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY. Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov. Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.

Mercedes-Benz MobiloVan nekončí na hraniciach.

Bezhraničná mobilita v tuzemsku i zahraničí v rámci celej Európy.

Dávajte si vysoké ciele. My vám ich pomôžeme dosiahnuť.

Spoločnosť Mercedes-Benz disponuje jednou z najhustejších servisných sietí v Európe. Približne 3 000 autorizovaných servisných partnerov Mercedes-Benz vám v nepriaznivých situáciách s istotou pomôže. Sme tu pre vás 24 hodín denne a s profesionálnym prístupom.

Na služby Mercedes-Benz MobiloVan máte nárok pri jazdách po takmer celej Európe.1, 2

1 Neplatí pre zámorské departementy a teritóriá.

2 Mercedes-Benz MobiloVan je v príslušnom aktuálnom znení platný pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY.

Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. októbri 2012 je záruka mobility MobiloVan platná najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov.

Pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení.