Mercedes-Benz

Servis v cene vozidla

Servis v cene vozidla na 6 rokov alebo do 160 000 km

Podmienkou úspešného pôsobenia na trhu automobilov je nesporne aj kvalitný a pohotový servis. Starostlivosti o zákazníka venujeme maximálnu pozornosť.

Našim zákazníkom ponúkame zaujímavú službu: 6 rokov alebo do 160-tisíc kilometrov (pre Sprinter 10 rokov až do 500-tisíc) bezplatný servis a údržba vrátane prác a materiálu. Platí pre všetky modely osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Keď si náš zákazník spočíta šesťročné servisné náklady, tak zistí, že sme mu venovali minimálne v závislosti od typu vozidla 2-5 tisíc eur.

Podmienky platnosti 6-ročného bezplatného servisu:

Šesťročný bezplatný servis platí len na území Slovenskej republiky. Vozidlo musí byť zakúpené prostredníctvom predajnej siete MB na území Slovenskej republiky a servisné prehliadky môžu byť bezplatne vykonané len v autorizovaných dielňach MB na Slovensku (podľa autorizácie dielne a modelu vozidla).Bezplatný servis trvá 6 rokov alebo 160 000 najazdených kilometrov, podľa toho čo sa dosiahne skôr (pre Sprinter 10 rokov alebo 500.000 km).

Rozsah servisných úkonov:

Realizácia údržby vozidla predpísanej spoločnosťou MB, čo znamená údržba na danom type vozidla presne podľa rozsahu prác popísanom v systéme WIS, vrátane poskytnutia k tomu potrebných originálnych náhradných dielov (motorový olej, olejový filter, vzduchový a palivový filter, gumičky stieračov pri každej druhej návšteve, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, sviečky) s výnimkou pohonných hmôt (a AdBlue pre Sprinter, Vito, Citan a Triedu V).

Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených:
 • nehodou alebo násilím
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu
 • zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou
 • používaním neoriginálnych ND a príslušenstva
ako aj
 • prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...)
 • výmena poškodených skiel vozidla
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
 • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...)
 • náklady na odťah
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér)
 • opravy a úpravy laku
 • dopĺňanie prevádzkových náplní (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...)
Čo je zákazník povinný:
 • vždy pristaviť vozidlo v rámci predpísaných technických prehliadok včas
 • vykonať priebežné kontroly, ako i doplnenie stavu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, mazadiel, náplne do ostrekovačov, tlaku pneumatík na vlastné náklady
Servisné výkony budú realizované výhradne v zmluvných dielňach siete MB na Slovensku.

Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Vyhradzujeme si právo na zmenu ponuky.

Všetky ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.