Mercedes-Benz

Všeobecné informácie

Aktuality

Všetky aktuálne informácie na jednom mieste.

Postupy

Tu nájdete doklady a formuláre potrebné pre schválenie financovania.

Doklady a formuláre

Poistenie finančnej straty patrí pod doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu vozidiel do 3,5 tony. Uzatvára sa pre riziko odcudzenia vozidla a totálnej škody vozidla.

Často kladené otázky - FAQ

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú leasingu všeobecne, vlastníctva vozidla, ceny leasingu alebo postupu pri problémoch so splácaním (Všeobecné). V ďalšej časti odpovedí na otázky súvisiace so zmluvným vzťahom s MBFS - uzatvorenie zmluvy, ukončenie zmluvy, zmeny, a pod. (Zmluvný vzťah). Posledný okruh otázok súvisí s poistením vozidla - čo sa deje s poistením pri zmene vlastníctva vozidla, postup pri poistných udalostiach atď. Pokiaľ tu odpoveď na Vašu otázku nenájdete, kontaktujte našich leasingových poradcov, ktorí na Vaše otázky radi odpovedia.

Na stiahnutie

Tu nájdete potrebné súbory na stiahnutie pre schválenie vášho financovania.

Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 15 „Získavanie osobných údajov“ zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. .