Mercedes-Benz

Poistenie

Bezpečnosť na prvom mieste

Naša spoločnosť sprostredkováva zákazníkom poistné produkty pre oblasť poistenia vozidiel. Uzavretím poistenia spojeného s financovaním Vám ušetríme administratívu spojenú so správou a úhradou individuálnych poistných zmlúv. Zároveň Vám prinášame tieto výhody:

  • Atraktívne poistné sadzby bez nutnosti dokladovania škodového priebehu
  • Výnimky zo zabezpečenia vozidla (určujú Osobitné poistné podmienky konkrétnej poisťovne pre konkrétnu značku vozidla)
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)
  • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla – jednoduchá administratíva pre potreby prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte
  • Po skončení financovania vozidla možnosť získania ešte výhodnejších poistných podmienok

Spolupracujeme výhradne s poisťovňami, ktorých povesť v oblasti poistenia vozidiel zaručuje vysokú úroveň poskytovaných služieb. Našimi partnermi sú:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo najmä v prípade nehody, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti prípadne vandalizmu.

Povinné zmluvné poistenie

Každý držiteľ alebo vlastník motorového vozidla musí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty patrí pod doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu vozidiel do 3,5 tony. Uzatvára sa pre riziko odcudzenia vozidla a totálnej škody vozidla.

Poistenie činnosti pracovného stroja

Poistenie činnosti pracovného stroja je doplnkové poistenie, ktoré nie je štandardne zahrnuté v havarijnom poistení. Kryje riziko vykonávania práce vozidla, ku ktorej bolo vozidlo primárne vyrobené (sklápač, domiešavač, ramenný nakladač a pod.).

Poistenie činnosti pracovného stroja

Poistenie činnosti pracovného stroja je doplnkové poistenie, ktoré nie je štandardne zahrnuté v havarijnom poistení. Kryje riziko vykonávania práce vozidla, ku ktorej bolo vozidlo primárne vyrobené (sklápač, domiešavač, ramenný nakladač a pod.).

Doplnkové poistenie

Havarijné poistenie automaticky nekryje doplnkové poistenie, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou vozidla. Preto Vám ponúkame uzavretie doplnkového poistenia, ktoré je možné uzavrieť spolu s havarijným poistením.