Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia

Produkty

Uvažujete o tom, že za svoj mercedes nezaplatíte hneď, ale postupne v pohodlných splátkach? Nájdeme pre vás optimálne riešenie.

Podnikateľ – platca DPH

Pri zmluvách o finančnom lízingu ponúkame štandardne akontáciu od 0% a proces schvaľovania zmluvy spravidla netrvá dlhšie než jeden deň. Pokiaľ sa rozhodnete zložiť akontáciu 30% a viac (produkt EL 30), nebudeme požadovať ekonomické podklady a schválenie zmluvy prebehne v zjednodušenom režime v priebehu 30-tich minút. Podrobné informácie získate u predajcu vozidla alebo leasingového poradcu.

Podnikateľ – neplatca DPH

Pri zmluvách o finančnom lízingu ponúkame štandardne akontáciu od 0% a proces schvaľovania zmluvy spravidla netrvá dlhšie než jeden deň. Pokiaľ sa rozhodnete uhradiť akontáciu 30% a viac (produkt EL 30), nebudeme požadovať ekonomické podklady a schválenie zmluvy prebehne v zjednodušenom režime v priebehu 30-tich minút. Podrobné informácie získate u predajcu vozidla alebo leasingového poradcu

Súkromná osoba

V súvislosti s novým zákonom číslo 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov platným od 11.6.2010 (súčasťou sú aj finančné leasingy pre spotrebiteľov*– fyzické osoby (povinnosti sú definované v §7**) požadujeme o dokladovanie jedného z nasledovných podkladov:
• Potvrdenie o príjme – výplatná páska za 3 mesiace
• Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
• Výpisy z účtu za posledné 3 mesiacePodrobné informácie získate u predajcu vozidla alebo leasingového poradcu.

Doplnkové služby

Servisné služby

Pre zákazníkov, ktorí majú záujem o plne bezstarostnú prevádzku vozidla, je pripravená celá škála servisných služieb. Spojenie financovania a služieb do jedného produktu prináša množstvo výhod.

Administratívne služby pri operatívnom leasingu

Jednotlivé tipy administratívnych služieb sa nastavujú individuálne podľa priania zákazníka a podľa tipu finančného produktu, ktorého súčasťou sa stanú.