Mercedes-Benz

Bezplatný spätný zber pneumatík, batérií a akumulátorov

31.05.2018

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vykonávame bezplatný spätný zber odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov